Gümnaasiumi teemade lingikogu

Leht on alles tegemisjärgus-jõudumööda täiendan!

GÜMNAASIUMI TEEMAD (vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale)

vaata ka Põhikooli teemade lingikogu

Üldised lingid:

Gümnaasiumiteemade PowerPoint ettekanded (Bioloogia Õpetajate Liit)

Esitlused tervisekasvatuse teemal (Bioloogia Õpetajate Liit)

Õuesõppe töölehed (Bioloogia Õpetajate Liit)(teemad: Organismidevahelised suhted; Seente mitmekesisus; Seened looduses; Samblikud pargi- ja metsapuudel; Viljade tüübid ja levimine; Muutlikkus; Looduslik mitmekesisus; Lehtede jaotus lehelaba kuju järgi elu omadused; Mida me toidust saame?; e-ainete jahil; Füsioloogiliste näitajate muutused liikumisel; Ettevõtte külastamine; Elu organiseerituse tasemed; Biomolekulide mitmekesisus; Elukeskkonna head ja vead)

Mudelid uurimuslikuks õppeks (Powerpoint mudel + tööleht) (teemad: Toiduahel niidul; Fotosüntees; Looduslik valik; Seemnete idanemine; ph mõju samblikele; Süsinikuringe; Geenitriiv; Mitoos; Toiduahel; Seemnete idanemine; Immuunsus; Veresuhkru regulatsioon; Meioos; Ökoloogiline püramiid; Lindude arvukus)

EIBE moodulid– õppematerjalide kogumikud, mis sisaldavad lisaks laborikatseid, praktilisi töid, rollimänge, lisainformatsiooni ja diskussiooniteemasid (teemad: Mikroorganismid ja molekulid; DNA kaardistamine; Küpsised biotehnoloogias; Inimese geneetikast; Fermentatsioon; DNA mudel; Inimese pärilikkus: isikliku dilemma lahendamine; Immunoloogia rakendused; Transgeensed taimed I; Transgeensed taimed II: majandus, keskkond ja eetika; Transgeensed loomad; Arutelu Euroopa Nõukogus: implatatsioonieelne geneetiline diagnoosimine; Inimese genoomi projekt; Biotehnoloogia ja Kolmas Maailm; Keskkonna biotehnoloogia; Biotehnoloogia: minevik, olevik, tulevik; EIBE perekond; Biotehnoloogiaalane näitemäng; Mäng ensüümidega- linke omavad vaid eesti keelde tõlgitud moodulid, teised ing k)

Olukorrast loomariigis- Aleksei Turovski loomajutud (Raadio 2)

Animatsioonivideod (erinevad teemad ing k)

Valik animatsioone

Valik animatsioone 2

Valik animatsioone 3 (soovitan)

Valik animatsioone 4

Zooloogia lehekülgi (ing k)

Botaanika lehekülgi (ing k)

Bioloogia animatsioonide lehekülgi– üldised ja teemade kaupa (ing k)

Hands on science activities– katsed klassiruumis

Biology experiments

Cool science for curious kids– lihtsad katsed

Bioloogia mõisted gümnaasiumile

TEEMA

LINGID

ELU OLEMUSElu tunnused. Eluslooduse organiseerituse tasemed. Teadusliku uurimise meetodite rakendamine. TÖÖLEHT

Elu omadused (Veronika U)

ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTISKeemilised elemendid ja anorgaanilised ühendid organismides. Orgaanilised ühendid: süsivesikud, lipiidid, valgud ja nukleiinhapped, nende ülesanded.

RAKKRakuteooria. Eukarüootse raku ehitus ja talitlus. Looma-, taime- ja seeneraku eripära. Ainu- ja hulkraksus. Eeltuumse raku ehitus. Bakterite ehitus ja paljunemine, nende osa looduses ja inimtegevuses.

Rakubioloogia lehekülgi

Introduction to Cell and Virus Structure

MUDELID

Mudel- Rakumaailm (teemad: fotosüntees, RNA süntees, geenide avaldumine, valgu süntees, geneetiline kood, membraan-transport, DNA süntees, glükoosi lagundamine, sünaps, lihasraku kokkutõmbumine)

SIMULATSIOONID

Rakumaailma simulatsioonid (ing k)

Kohvioast süsiniku aatomini

ORGANISMIDE AINE- JA ENERGIAVAHETUS Organismide aine- ja energiavahetuse põhijooned. Raku metabolism ja organismi üldine ainevahetus. Fotosüntees ja selle tähtsus. Organismide varustamine energiaga.

ORGANISMIDE PALJUNEMINE JA ARENGRakkude jagunemine. Interfaas ja mitoos. Meioos. Organismide suguline ja mittesuguline paljunemine. Loomade paljunemise, kasvu ja arengu eripära. Inimese sugurakkude areng. Inimese viljastumine, embrüonaalne ja sünnijärgne areng. Taimede paljunemise ja arengu iseärasused.

Mõistekaart (.jpg)- ONTOGENEES (Veronika U.)

ROLLIMÄNG

Mitoos (Veronika U)

ANIMATSIOONID

animatsioonid paljunemisest (nii inimene kui ka teised oranismid)

embrüo areng läbi 9 kuu(5 min)

embrüonaalse arengu animatsioonid (hea)

PÄRILIKKUSMolekulaarbioloogilised põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon ja translatsioon. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon. Viiruste mitmekesisus ja tähtsus, nende paljunemine DNA viiruse näitel. Mendeli seadused. Soo määramise geneetiline mehhanism erinevatel organismirühmadel. Inimesel esinevad geneetilised puuded. Geneetika ülesanded. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus, nende vormid.

RAKENDUSBIOLOOGIA Bioloogia seos teiste teadustega. Erinevate organismide biotehnoloogilisi rakendusi. Biotehnoloogia ja sellega kaasnevad eetilised probleemid. Geenitehnoloogia, selle arengusuunad. Bioloogia osa meditsiinis.

INIMENEInimorganismi üldiseloomustus. Inimese põhilised elutalitlused, nende neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Kõrgem närvitalitlus. Inimene kui tervikorganism.

ORGANISMIDE KOOSEKSISTEERIMINEPeamised ökoloogilised tegurid. Organismidevahelised suhted. Populatsioon. Ökosüsteemid: iseloomustus, energiavoog, aineringe ja ajalised muutused. Biosfääri iseloomustus ja selle muutused. Bioloogiline mitmekesisus. Keskkonnakaitse regionaal- ja globaal-probleemid. Looduskaitse ja keskkonnapoliitika.

ELU PÄRITOLUElu päritolu ja esialgne areng. Elu areng Maal. Evolutsiooni tõendid. Eluslooduse süstemaatika erinevad käsitlused. Evolutsiooni geneetilised alused. Looduslik valik ja selle vormid. Mikro- ja makroevolutsioonilised protsessid. Inimese evolutsioon.

Mikrovolutsioon-PP ettekanne (Kristel Mäekask) + videod

Liigiteke- PP ettekanne (Kristel Mäekask) + video

Evolutsiooniteooriad – PP ettekanne (Kristel Mäekask)+ videod

Elu teke Maal- ettekanne (Kristel Mäekask) + videod

Evolutsiooni tõendid- PP ettekanne (Kristel Mäekask) + videod

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: