5. klass (L)

ÕPIK: Kuresoo, R., Karolin, T., Karolin, A. “Loodusõpetus 5. klassile“, Avita, 2003

ABIMATERJALID:

TEEMA

MATERJALID

1. VESI 1.1 Veeta ei saa

1.2 Millest koosneb vesi?

1.3 Jõud vee sees

1.4 Pindpinevus

1.5 Märgumine ja mittemärgumine

1.6 Kapillaarsus

1.7 Vesi on hea lahusti

1.8 Vee olek ja selle muutumine

1.9 Vee soojenemine ja jahtumine

1.10 Õhuniiskus, udud ja vihm

1.11 Lumi ja rahe

1.12 Põhjavesi on maa sees

1.13 Vesi on ringluses

Mõistekaart

Aatomitest molekulideks (praktiline ül: vee molekuli konstrueerimine)

Veeringe

Pindpinevus

MUDEL:

Tihedus ja üleslükkejõud

ÕPPEVIDEO:

Miks kehad ujuvad? (5 min.18 sek)-üleslükkejõud

Pindpinevus (3 min)

Märgamine (1 min)

Mittemärgamine (2 min 8 sek)

Kapillaarsus (mõiste + video 56 sek)

Youtube:

Making Molecules with Atoms

Properties of Water

ETV Osoon- Läänemere reostus

ETTEKANNE:

Vee olekud

LINGID:

Lumehelbed

Sademed

MÄNG:

Rändur Tilk

TEST

Kordav test “VESI” (vali vasakpoolsest menüüst)

KIRJANDUS:

Karik, H. “Looduslik vesi ja hämmastavad imeveed

2. VESI JA ELU

2.1 Kuidas loomad vees hingavad?

2.2 Kuidas loomad vees liiguvad?

2.3 Veetaimed

2.4 Vee reostumine ja puhastamine

Loomade kohastumused eluks vees (test)Vesi elukeskkonnana Imetajate kohastumised eluks vees (mõistekaart)

Veetaimed- õppemäng

LAUAMÄNG- “Retk vee-elustiku tundmaõppimiseks”, mängu juhend

LISA: Aleksei Turovski loomajutud: hüljes

Hallhüljes (video)

ETV Osoon- Harilik kärnkonn

3. ÕHK

3.1 Millest koosneb õhk?

3.2 Soojenedes õhk paisub

3.3 Soojusülekanne õhus

3.4 Õhk rõhub meid

3.5 Tuul on õhu liikumine

3.6 Maad ümbritseb õhkkond

3.7 Hapnik on vajalik põlemiseks ja hingamiseks

„Tungib sisse nina kaudu
ja meist väljub nina kaudu…
Näha teda me ei saa, kuid elu pole temata.“ (Õhk)

Ristsõna-”Õhk”

Lünktekst “Kuidas tekib tuul?”

Atmosfäär/õhu omadused

Õhu omadused– test

Õhk meie ümber (PowerPoint)

Vingugaasi mõju organismile (video + tekst)

4. ÕHK JA ORGANISMID

4.1 Elusolendid on tundlikud õhu omaduste suhtes

4.2 Taimed lisavad õhku hapnikku

4.3 tuul aitab taimedel tolmelda

4.4 Õhu kaudu võivad levida taimede viljad

4.5 Loomad liiguvad õhus lennates või liueldes

4.6 Õhu saastamine ja kaitse

Tuultolmlevad taimed (lühikokkuvõte)

Tuul- ja putuktolmlemisest

Õie ehitus (paljunemisorganid)

Artikkel- “Õietolm paneb nina tilkuma”

Terviseportaal Inimene .ee- Kui nina tilgub ja silmad kipitavad (mis on allergia?)

Aleksei Turovski loomajutud “Kuidas nahkhiirtel rippudev eri pähe ei lähe?”

Aleksei Turovski loomajutud “Kes on kehamassilt kõige suurem lennuvõimeline lind?”

Aleksei Turovski loomajutud “Milline lind teeb kõige kõvemat häält?

Kogu õhu teemat kokkuvõttev kordamistest

5. MULD

5.1 Mulla tähtsus

5.2 Kuidas on muld tekkinud?

5.3 Mulla koostis

5.4 Muld elukeskkonnana

5.5 Mullaelustik

5.6 Mulla tähtsus taimedele

5.7 Vesi liigub mullas

5.8 Mullaelustik talvel

5.9 Inimetegevuse mõju mullale

Eesti Maaülikooli Mullamuuseum

GLOBE Eesti: mullad

Ristsõna: mulla tekkimine

Muldade kaitse

KIRJANDUS:

Katšinski, N. “Mulla tekkimine ja elu

6. LOODUSVARAD

6.1 Taastuvad ja taastumatud loodusvarad

6.2 Päike on meie tähtsaim energiaallikas

6.3 Eluruumi vajavad kõik

6.4 Eesti veevarud

6.5 Põllumajandus sõltub mullast ja ilmastikust

6.6 Mets on roheline kuld

6.7 Maavarad on riigi rikkus

6.8 Inimene muudab keskkonda

6.9 Keskkond vajab kaitset

6.10 Mida sina saad teha keskkonna säästmiseks?

Loodusvarad (PPT ettekanne)

Loodusvarad ja nende kasutamine (Eesti statistika)

Esitlus: loodusvarad

Kordamine loodusvarade kontrolltööks

Mäng: energia säästmine

Keskkonnateabe keskus: VESI

Prügiprojekt (video)

KORDAMINE:Kuldvillak 5. klassi loodusõpetusest
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: